Utilització d'estils Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Utilització d'estils

Objectius:


 • Usar el quadre d'estils.  
 • Guardar una combinació d'especificacions de format com un estil de caràcter.
 • Aplicar estils a text i paràgraf
 • Guardar una combinació d'especificacions de format com un estil de paràgraf.
 • Canviar la definició d'un estil.
 • Aplicar un format atractiu a un document complet amb el conjunt d'Estils


 • EL QUADRE D'ESTILS

  estilos


  Amb els estils es treballa en la fitxa Inicie, en el grup Estils: 

  1. Els estils ràpids són estils professionals llests per a usar, fàcils i ràpids d'aplicar i amb una nova aparença en aquesta versió de Word. Els estils ràpids de major ús apareixeran directament en la cinta d'opcions. 
  2. Faça clic en aquest botó per a veure més estils ràpids llests per a usar. 
  3. Faça clic en l'iniciador de quadres de diàleg per a obrir el panell Estils. 

  Aquest panell conté estils personalitzats creats en una versió anterior de Word i permet crear estils nous o modificar estils existents.

   

  APLICACION DE FORMAT AMB ESTILS DE CARÀCTER

   

  És molt possible que en crear un document decidisca que tots els noms dels productes apareguen en negreta i cursiva: també podria que els paràgrafs que conformen llestes apareguen tots ells amb un espai interlineal determinat i amb un sagnat a la dreta. Pot estalviar una gran quantitat de temps utilitzant estils.

   

  Òbriga l'arxiu d'exemple denominat '08Leccn.doc'

   

  Aplicació del format de caràcter.

  1. Seleccione el text 'Curse A: Primer Dia - Sala Pacífic'.
  2. Seleccione la fitxa Inicie - quadre Font.
  3. Prema en els botons NEGRETA i CURSIVA.
  4. Òbriga la finestra de diàleg i seleccione algun efecte. prema ACCEPTAR.


  Creació d'un estil ràpid de caràcter.

  Una vegada formatat el text seleccionat en la forma apropiada. pot crear un estil de caràcter basat en el format de la selecció.

  1. Seleccione el text que hem formatat.
  2. Prema en el botó de més estils ràpids. Apareixerà la finestra de diàleg Estils ràpids.
  3. Prema guardar selecció com un estil ràpid.
  4. Teclege el nom en el quadre Nomene. Ho cridarem RESSALTAT.
  5. Prema el botó Modificar i canvie el tipus d'estil a Caràcter'.
  6. En la mateixa finestra, premem el botó FUENTES i triem com a font ESTAFES NEW ROMAN 14 i en efectes li posarem ombra.
  7. Prema el botó ACCEPTAR i després prema el botó APLICAR.
  El nou estil RESSALTAT s'haurà afegit a la llista (prémer la llista desplegable d'estils). En aquesta llista s'inclouen també els estils predeterminats de Microsoft Word. Els estils de caràcter estan identificats per la lletra a en la llista.

  Aplicació ràpida de l'estil de caràcter

  Una vegada creat un estil de caràcter pot aplicar-ho a qualsevol text prèviament seleccionat

  1. Aplicació de l'estil de caràcter:
  2. Seleccione el text sobre el qual va a aplicar.
  3. Prema l'estil RESSALTAT que es veurà en el quadre d'estils ràpids
  4. Prema en l'estil desitjat i observe el resultat.


  APLICACIÓ DE FORMAT AMB ESTILS DE PARÀGRAF

  Els estils de paràgraf combinen especificacions de format de paràgraf i de caràcter que han d'afectar a paràgrafs complets. Açò significa que, a més de definir l'aspecte del text, es pot indicar un tipus determinat d'alineació, espaiat i interlineat.

   

  Aplicació d'estils de paràgraf amb Autoformato.

  Pot utilitzar l'ordre Autoformato perquè s'examine ràpidament el text i el format existents en un document i realçar l'aspecte del mateix aplicant estils predeterminats a títols i text independent.


  Aquesta funcionalitat era pròpia del Word 2003 i no la té visible per defecte el Word 2007. Per a visualitzar-la cal inserir-la en la barra d'eines d'accés ràpid. Per a açò cal desplegar-la i prémer més comandos, seleccionar tots els comandos i agregar Autoformato.

   

  Per a formatar un document amb estils predeterminats, prou que prema en el botó AUTOFORMATO. Els estils predeterminats són els que estan inclosos en la plantilla per omissió, denominada Normal.

   Creació d'un nou estil de paràgraf
   La creació d'un estil de paràgraf és molt semblada a la qual hem vist per a estils de caràcter. Es tracta simplement d'especificar el conjunt d'especificacions de format de paràgraf en el quadre de diàleg Nou estil.
    

   Format d'un paràgraf.

   Com a exemple es formatarà el text seleccionat, centrat i amb tres espais en blanc abans i després.

   • Seleccione el paràgraf complet i vaja la pestanya Inicie, quadre Paràgraf.
   • Prema el quadre de diàleg de paràgraf.
   • En l'el quadre Anterior en l'apartat Espai i teclege 3.
   • En l'el quadre Posterior en l'apartat Espai i teclege 3.
   • Prema la fletxa de l'apanado Alineació i seleccione Centrada. Prema el botó ACCEPTAR, tornarà al document.


   Creació d'un estil de paràgraf.

   Una vegada formatat el text en la forma apropiada, pot crear un nou estil basat en el format de la selecció.

   1. Prema en quadre Estile, en la barra d'eines de Format.
   2. Assigne un nom al nou estil, li cridarem 'ESTIL PARRAFO' i prema RETURN.
   No apreciarà cap canvi en el document, però Microsoft Windows haurà guardat el format del paràgraf en l'estil, al mateix temps que haurà aplicat aquest estil al text seleccionat.
   Aplicació de l'estil de paràgraf.
   Pot aplicar un estil de paràgraf tantes vegades com siga necessari en un document. En aplicar un estil a un paràgraf. s'assigna a aquest el mateix format que el paràgraf que va servir d'exemple per a la definició de l'estil.
    

   Aplicació de l'estil de títol.

   1. Seleccione el text.
   2. Prema la fletxa cap avall que existeix al costat del quadre Estile, per a fer aparèixer la llista dels estils disponibles.
   3. Localitze i seleccione el nom de l'estil. Observe que els estils de paràgraf estan identificats pel símbol "" en la llista.
    


   Redefinició de l'estil.

   1. Òbriga la finestra d'estils.
   2. Seleccione un estil i amb el botó dret del ratolí seleccione modificar.
   3. Faça les modificacions i prema acceptar.
   L'inspector   d'estils.

   Per a ocultar l'àrea d'estils pot arrossegar la línia vertical fins a l'extrem esquerre de la finestra.

    

   ÚS DEL CONJUNT D'ESTILS DE PLANTILLA

    

   Cada vegada que s'obri un nou document, aquest obté una còpia dels estils emmagatzemats en la plantilla que utilitza Word per a crear el document. Els estils en particular que s'ofereixen, així com les característiques de format emmagatzemades en cadascun d'aquests estils, varien d'acord amb la plantilla seleccionada. Totes les plantilles tenen un conjunt bàsic d'estils comuns coneguts com a estils incorporats. Algunes plantilles ofereixen estils predefinits addicionals para determinats finalitats. A més, una plantilla o document poden contenir estils definits per l'usuari.

    

   Una vegada que s'han aplicat estils a un document, pot utilitzar l'ordre Conjunt d'estils, per a realçar encara més l'aspecte del document. En el conjunt d'estils pot triar entre una sèrie de plantilles preformateadas que podrà aplicar en funció de la qual trobe més apropiada en cada cas.

    

   Aplicació d'estils del conjunt d'estils.

   1. Col·loque el punt d'inserció al principi del document (CTRL INICI).
   2. Seleccione Canviar estils i seleccione un conjunt d'Estils.
   3. Prema Elegant en el quadre Plantilla.
   4. Prema el botó acceptar.

   Importar i exportar estils

   En ocasions pot ser interessant portar un estil a un altre document o una altra plantilla. Açò es realitza en l'Organitzats, mitjançant la finestra Administrar Estils (finestra estils).

    

   COM CREAR ESTILS BASATS EN ALTRES ESTILS

   Per a aconseguir una major concordança i coherència en el format dels documents. Pot basar un nou estil en el format d'un altre estil existent . Per exemple si desitja crear un nou estil que diferisca tan sol en unes poques característiques d'un estil existent. pot basar en aquest el nou estil.

   Suposem que desitja crear un altre estil de caràcter amb un tipus de lletra diferent, però que compartisca amb un ja existent la resta de característiques. Si basa el nou estil en el ja existent, podrà tenir la certesa que el text presentarà sempre les mateixes característiques.


   Per a açò haurà de seleccionar un paràgraf amb un estil, aplicar-li un format (v.g. Arial 14) i seleccionar: Guardar selecció com un estil ràpid.


   Creació d'un accés directe de teclat.

   1. En el quadre dialogue nou estil, Botó format->mètode abreujat, per a fer aparèixer el quadre de dialogue Personalitzar.
   2. Amb el punt d'inserció en el quadre pressione nova combinació, prema per exemple CTRL ALT F6.
   3. Prema el botó ASSIGNAR.
   4. Prema el botó TANCAR.
   5. Prema el botó ACCEPTAR.
   6. El nou estil haurà estat afegit a la llista d'estils del document.