Organització d'un document mitjançant esquemes Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Organització d'un document mitjançant esquemes

 

Objectius:

 

 • Canviar a la manera esquema.
 • Usar la barra d'eines per a augmentar i disminuir nivells.
 • Veure tan sols nivells específics de l'esquema.
 • Reorganitzar blocs complets de text traslladant únicament els títols dels nivells.
 • Utilitzar camps de Word.
 • Inserir una taula de contingut.


 • La manera esquema permet moure paràgrafs i textos sencers simplement amb moure el text de l'encapçalat que dóna començament al paràgraf o text. Aquesta presentació és molt útil quan el text ho tenim estructurat en apartats, subapartats, punts, etc. Al final de la lliçó es veurà que estructurant els encapçalats de paràgraf amb estils de tipus títol podrem fins i tot  numerar-los automàticament  i extraure un índex.

  Per a poder fer ús de la funció d'esquema de Word cal visualitzar el document en la manera esquema. La forma més ràpida de canviar entre les diferents maneres de visualització, incloent la manera esquema, consisteix a fer clic en els botons que a aquest efecte existeixen justament damunt de la barra d'estat.

   

  Canvi a la manera d'esquema.

  Faça clic en el botó Presentació d'esquema, que està situat sota la finestra de text, a la dreta. També en la pestanya "vista" tenim el bloc "Vistes del document" amb l'opció esquema.

   

  Passos a seguir.

  Modalitat d'esquema:

  1. Òbriga el document '13Leccn.doc' i guardelo com 'Leccn13' en la carpeta del curs.
  2. Canvie a la presentació d'esquema.

  esquema

   

  Explicació de la manera esquema

   

  Quan s'accedeix per primera vegada a la manera d'esquema en un document, el text que estiga afectat per un estil de títol apareixerà amb un símbol d'esquema (un signe més) al costat del mateix. Els títols de nivell inferior apareixeran sagnats, sota títols de nivell superior. Un signe menys al costat d'un títol indica que no existeixen subtítols ni text sota el mateix. El text que no estiga formatat amb un estil de títol (és a dir, sense un signe més o menys davant d'ell) es considerarà text ordinari, i està associat amb el títol precedent, la qual cosa permet treballar amb blocs d'informació.

   

  Augment i disminució de títols.


  En la manera esquema és possible canviar els nivells dels títols de forma molt senzilla. Pot fer avançar un títol a un nivell superior, o bé fer que retrocedisca a un nivell inferior. En augmentar o disminuir nivells, els títols subordinats es traslladaran concordement. De la mateixa forma es pot fer que el text ordinari passada a convertir-se en un determinat nivell de títol d'esquema. També es pot canviar un nivell de títol a text ordinari mitjançant el botó Disminuir a text independent.

  Augment i disminució de títols:

  1. Augmentar a 'Titule 1' el text: <>.
  2. Augmentar a 'Titule 2' el text: <>.
  3. Augmentar a 'Titule 3' el text: <>.
  4. Disminuir nivell a 'Titule 2' el text: <>.
  5. Disminuir a 'Text independent' el text: <>

  Visualització de parts específiques d'esquema


  Una dels principals avantatges de treballar en la manera esquema és que es pot centrar l'atenció en parts específiques del document. És possible visualitzar un determinat conjunt de nivells de títols, ocultant els subtítols i el text subordinats. Quan desitge centrar l'atenció en els detalls d'un determinat apartat, pot visualitzar els títols de nivell inferior i el text estàndard. També pot especificar la quantitat de text estàndard que ha de mostrar-se en la pantalla.

  Mostrar i expandir títols:

  1. Prema el botó 'Mostrar Títols de nivell 1'.
  2. Prema el botó 'Mostrar Tot'.
  3. Prema el botó 'Mostrar Títols de nivell 3'.
  4. Situe's en <

  Trasllat de blocs de text

   

  Fent ús de la manera de visualització d'esquema per a reorganitzar un document es té assegurat que el text associat amb cada títol roman sempre unit al mateix, amb independència dels trasllats de text efectuats. Es poden reorganitzar grans blocs de text en el document sense necessitat de seleccionar tot en ell. En la manera d'esquema, en traslladar un títol contraido, tots els subtítols del mateix, així com el text estàndard associat a ells, es traslladen juntament amb aquell. No obstant això, si selecciona un títol expès, tan sols es traslladarà en text del títol en si.

  Contraure i traslladar blocs de text:

  1. Prema el botó 'Contraure títol'.
  2. Prema el botó de 'Mostrar només la primera línia'.
  3. Prema el botó de 'Mostrar títols de nivell 2'.
  4. Situe's en <<>
  5. Comprove que s'ha mogut tot el text prement 'Expandir i mostrar la primera línia'.
  6. Prema 'Mostrar nivell 3'.
  7. Moga la resta d'epígrafs perquè quede segons la imatge següent:
  esquema2

  Veure resultat:

  1. Prémer Nivell 3
  2. Anar a Presentació d'impresiónl per a veure com ha quedat.

   

   

  Anem a comprovar finalment que sota cada epígraf contraido s'ha arrossegat el contingut d'estils de nivell inferior.

   

  Inserir un quadre resumeixen amb camps de Word

   

  Els camps de word permeten mostrar informació addicional en el document, com pot ser el nombre de paraules del document, la data d'actualització, el nom del propietari, etc. També permeten crear taules de contingut personalitzades.

   

  Passos:

   

  1. Vaja al final del document (CTRL+Fi)
  2. Inserisca una nova pàgina.
  3. Inserisca una taula de 2 columnes i 5 files.
  4. Introduïsca les dades que apareixen en la imatge següent.
  5. La columna Estadística contindrà textos fixos.
  6. La columna Dades contindrà camps que word calcularà. Per a açò cal seleccionar la pestanya Inserir i després "Elements ràpids" en el quadre Text, i després "Camp..."

   

  Inserir una taula de contingut

   

  Usar els estils correctament permet crear amb facilitat una taula de contingut (índex) del document. Aquesta taula pot ser actualitzada en el cas que el document patisca modificacions.

   

  Per a inserir una TDC realitze el següent:

   

  1. Vaja al final del document i inserisca dos salts de línia.
  2. Seleccione la pestanya "Referencies"
  3. Vaja al bloc "Taula de contingut" i prema Taula de contingut.
  4. Trie la taula automàtica 2.

   

   

  L'actualització ha de fer-se manualment, seleccionant la taula amb el botó dret del ratolí i seleccionant "Actualitzar camps". En la següent pregunta, seleccionem després "actualitzar tota la taula".

   

   

  esquema3

   

   

   

  RESUM

  Para Faça açò
  Visualitzar un document en la manera de presentació d'Esquema. Prema en el botó Presentació d'esquema al costat de la barra de desplaçament horitzontal.
  Augmentar o disminuir un títol. Prema el botó AUGMENTAR NIVELL o DISMINUIR NIVELL
  Mostrar títols específics en tot el document. Prema el botó de nivell de títol que corresponga al nombre de nivells que desitge visualitzar.
  Ocultar subtítols i text per als títols seleccionats Seleccione el títol i prema en el botó CONTRAURE.
  Mostrar subtítols i text per als títols seleccionats Seleccione el títol i prema en el botó EXPANDIR.
  Mostrar tots els títols i text independent. Prema el botó MOSTRAR TOT
  Canviar entre mostrar la primera línia de cada paràgraf o ben tot el text indepenciente Expandisca el títol i prema en el botó MOSTRAR NOMÉS LA PRIMERA LINEA
  Traslladar un títol contret. Seleccione el títol i puelse en els botons Moure cap amunt o Moure cap avall., per a traslladar-ho una línia cada vegada en l'adreça indicada.
  Definir nombres de pàgina. Seleccione el menú Inserir- Nombres de pàgina. Prema en el botó FORMAT i teclege a continuació el nombre inicial en el quadre 'començar en'.
  Crear una taula de contingut Col·loque el punt d'inserció en la posició on haja d'aparèixer la taula de contingut.Seleccione el menú Referencies - Taula de contingut - Taula de contingut. Prema en el botó OPCIONS  i seleccione les opcions apropiades. Prema ACCEPTAR. Trie un format de taula i prema ACCEPTAR.