Incorporació de gràfics i text emfatitzat Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Incorporació de gràfics i text emfatitzat

Objectius:

 • Inserció, retallada i canvi de grandària d'un gràfic..
 • Inserir una lletra cabdal com a primer caràcter d'un paràgraf.
 • Quadres de text i autoformas.
 • Afegir vores i ombreig al text.
 • Inserció d'altres objectes.


 • INSERCIÓ, RETALLADA I CANVI DE GRANDÀRIA D'UN GRÀFIC.

  En Ms Word es poden importar gràfics procedents de moltes altres aplicacions. En inserir un gràfic en un document i prémer en el mateix, apareixen al voltant vuit punts de control. En arrossegar un dels punts de control es pot canviar la grandària del gràfic.

  A més apareix (per defecte) la barra d'eines d'imatge.

  imagen1

   

  Aquesta barra d'eines serveix per a control de la imatge importada. Les opcions visibles són les que permetran modificar el document perquè conserve la compatibilitat amb versions anteriors.

  Si el document fora d'extensió .docx, la pestanya de format d'imatge es mostra de la següent forma:

   

  imagen3

   

  Comencem:

  1. Òbriga el fitxer de nom "12Leccn.doc".
  2. Seleccione el menú Inserir/Imatges Prediseñadas.
  3. Cerque la imatge "j0291984.wmf".
  4. Prema dins del gràfic per a fer aparèixer els punts de control.
  5. Practique el canvi de grandària.
  6. Practique amb els botons per a canviar el color, el contrast, la lluminositat, la retallada i la vora.
  7. Practique amb l'ajust.
  8. Trie posició centrada en la pàgina (Botó posició).
  9. Inserisca una nova imatge des d'arxiu anomenada "j0090386.wmf".
  10. Trie posició dentrada també per a aquesta imatge.
  11. Practique amb enviar al fons i portar davant amb ambdues imatges.
   imagen2

    

   Grave el document conservant la compatibilitat (ull en seleccionar el tipus de document, ha de ser .doc). A continuació torne-ho a gravar però aquesta vegada en format .docx
   En gravar-ho en format .docx s'aprecia el canvi en la pestanya de format d'imatge.
   Apareix un nou punt de control que permet girar la imatge.

    

   imagen4

    

   INSERIR UNA LLETRA CABDAL COM A PRIMER CARÀCTER D'UN PARÀGRAF.

   Insereix de forma automàtica una gran lletra majúscula com a primer caràcter del paràgraf, alineada amb l'extrem superior de la primer línia d'aquest paràgraf.

   1. Col·loque el punt d'inserció de qualsevol lloc del paràgraf que té de títol "Efectivitat pers...".
   2. Seleccione la pestanya Inserir, bloc Text, Lletra cabdal.
   3. Seleccione la posició <> i introduïsca "3" en el quadre "Línies que ocupa".

   4.  
   QUADRES DE TEXT I AUTOFORMAS.

   És possible col·locar un marc al voltant d'un text ordinari d'un document de la mateixa forma que es fa amb un gràfic. Per a açò usem un quadre de text. Si canvia posteriorment la grandària del quadre de text, el text s'ajustarà als nous límits del mateix. Es pot formatar el text emmarcat sense afectar el format del text que envolta al mateix.

   1. Col·loque el punt d'inserció davant de la marca de paràgraf del títol <>.
   2. Teclege el text següent: <>
   3. Prémer la tecla Return tres vegades i teclege:

   4. Julia Ortez.
    Lider de vendes Nacionals
    1999
   5. Seleccione tot el text teclejat i prémer lletra cabdal en  la barra d'eines de dibuix.
   6. Amb el punter de doble fletxa del punt de control central dret del marc, arrossegament aquest costat cap a l'esquerra, fins a aconseguir la posició 4 cm de la regla.
   7. Seleccione el primer paràgraf del text teclejat i vaja al menú Format-Paràgraf.
   8. Fixe l'interlineat en 1,5 línies. Prema acceptar i després aplicar cursiva.
   9. Seleccione les tres últimes línies del text emmarcat i prema Alinear a la dreta.
   10. Desplace el text emmarcat i situe-ho enmig de les columnes amb text.
   És possible col·locar altres quadres de text però amb formes variades. Per a açò prémer a Inserir/Imatge/Autoformas. Després triar una autoforma. Amb el cursor en forma de fer un rectangle arrossegant amb el ratolí. Si es vol escriure dins de l'autoforma cal punxar amb el botó dret sobre l'autoforma i triar agregar text.


   AFEGIR BORDS I OMBREIG Al TEXT.

    

   Prema en la vora del text emmarcat i a continuació trie una d'aquestes opcions de la barra d'eines de dibuix per a canviar el format.

    

    

   INSERCIÓ D'ALTRES OBJECTES.

   En Word podem incorporar resultats d'altres programes. Fins i tot el paquet d'Office incorpora alguns programes per a complementar als programes principals.

   Aquests programes són:

   1. Galeria d'imatges Clip Art.
   2. Word Art.
   3. Microsoft Ecuation.
   4. Organization Xat.
   5. Microsoft Graph.
   Des d'inserir/Objecte també es poden inserir resultats d'altres programes com EXCEL, COREL, PAINT, etc.