Creació de columnes Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Creació de columnes

Objectius:

 • Creació de columnes.
 • Canvi del nombre de columnes dins d'un document.
 • Formate de les columnes.
 • Examen general del disseny.
 • Canvi de l'amplària de les columnes amb la regla.


 • CREACIÓ DE COLUMNES.

  En Ms Word es poden crear columnes de tipus periodistico en les quals el text flueix per cada columna fins al final de la mateixa, per a passar a continuació al començament de la columna següent.

  Òbriga el fitxer de nom "11Leccn.doc".

  Es pot usar el botó columnes Col de la barra d'eines Estàndard tant per a crear columnes en un document com per a canviar el nombre d'elles. Word realitza de forma automàtica la terminació de cada columna la final de la pàgina, passant el text al començament de la següent columna.

  Creació de múltiples columnes en un document.

  1. Seleccione la pestanya Dissenye de pàgina Col .
  2. Seleccione l'opció de 2 columnes..
  3. En soltar el ratolí, Word crearà el nombre de columnes especificat.
  4. Observe com Word passa a la manera de presentació de disseny de pàgina de forma automàtica, doncs en la manera de presentació normal (des del menú Veure/Normal) no permet veure el text en forma de columnes, sinó com si solament tinguera una columna.

  columnas

   

   

  CANVI DEL NOMBRE DE COLUMNES DINS D'UN DOCUMENT.

             Si es precisa un disseny de pàgina més sofiticado, es pot variar el nombre de columnes d'una pàgina o secció del document. Per a canviar el nombre de columnes, cal inserir prèviament un salt de secció (en menú Inserir/Salt) de tipus continu, per a aconseguir que la següent secció comence a partir de la secció actual, en la mateixa pàgina que aquesta.

            En inserir canvis de secció s'està efectuant una divisió del document en diferents seccions, les quals s'indiquen en la pantalla per línies de punts dobles que no apareixen en la còpia impresa del document. Després d'açò, cada secció pot ser formatada de manera totalment independent. 

   

  Inserció de canvis de secció.

      En la manera de vista esborrador (en la pestanya vestisca Veure/Normal) el canvi de secció s'assenyala en la pantalla per mitjà d'una línia de punts doble  que s'estén a tot l'ample de la pàgina i amb el text "Final de secció". Després d'inserir un canvi de secció i crear les columnes de cada secció, s'ha de canviar a la manera de presentació de disseny de pàgina per a poder veure les columnes juntes, una la costat d'una altra.

  Canvi a la manera de presentació esborrador.

         És preferible canviar a aquesta manera de presentació per a poder veure els salts de secció. Prema el botó Presentació Esborrador (situat en la pestanya Vistal).

   

  Inserció d'un canvi de secció.

  1.- Col·loque el cursor davant del text "9:00- 10:10".
  2.- Seleccione la pestanya Dissenye de Pàgina i després Salt (seleccione Salts de Secció).
  3.- Seleccione Tipus Continu i Acceptar.

        Ara hi ha dues seccions en el document. En la barra d'estat s'indica la secció on està situat el punt d'insercción. Per a veure-ho d'aquesta manera es fa en Vista Esborrador.

  columnas2

   

  Inserció d'un altre canvi de secció.

  1.- Desplace's cap avall i col·loque el cursor davant del títol "Efectivitat personal Sala Hospital"
  2.- En la pestanya Dissenye de pàgina, seleccione salt de secció
  3.- Seleccionar tipus Continu i prema ACCEPTAR.

         Ara es pot formatar cadascuna de les seccions del document amb el nombre de columnes apropiat.

   

  Creació de columnes en cada secció:

        Es procedeix exactament igual que quan es fa amb el docuemento complet (amb una sola secció), tenint en compte que s'ha de col·locar el cursor en la secció que es desitge definir el format. Amb el document dividit en seccions, el format en columnes afecta tan sol a la secció on es troba situat el punt d'insercción.

       Una vegada definit el fomato en la manera vista esborrany , es pot canviar la manera de disseny d'impressió per a veure les columnes juntes, una el costat d'una altra.

   

  Format de cada secció.

  1.- Desplacese al començament del document col·locant el punt d'inserció en qualsevol posició 
       dins de la primera secció (aquesta ha d'aparèixer formatada amb una sola columna per això 
       apliquem el punt següent).
  2.- Prémer en el botó columnes Col i arrossega el punter fins a seleccionar una columna.
  3.- Desplace's cap avall i col·loque el cursor en la secció 2. Asegurese que la barra d'estat 
       li indica que està en el nombre de secció correcte.
  4.- Tornar a utilitzar el botó columnes Col per a crear un format d'una sola columna en l'última 
      secció.

   

  FORMATE DE LES COLUMNES

  .

  Inserció d'un salt de columna manual.

            Ms Word determina de forma automàtica els canvis de columna quan el text arriba al final de la pàgina, passant llavors al comiezo de la següent columna. Si desitja definir un canvi de columna en una posició diferent, pot  inserir-se manualment.

  1.- Desplacese i col·loque el cursor davant del text '1:00 - 2:10'.
  2.- Seleccionar el menú Inserir/Salt (salt de columna) i prema ACCEPTAR.

   

  Canvi de format entre les columnes.

            L'ordre Columnes inclou una sèrie d'opcions especials relacionades amb el format de les columnes, com que puguen aparèixer lineas verticals de separació entre les columnes, poder especificar l'espai de separació entre elles o fins i tot crear columnes d'amplària desigual.

  1.- Seleccions el menú Format/Columnes. Si la casella "Columnes d'igual ample" estiguera 
      activada, desactivela.
  2.- En l'apartat "Ample i espai" especifique una amplària de 7,0 cm per a la columna 1. Com 
       es pot esperar l'amplària de la columna dreta augmentarà automàticament conforme es 
       disminuïsca la de l'esquerra..
  3.- Especifique ara una separació de 0,3 cm entra les columnes.
  4.- Active la casella de verificació "Linea entre columnes" i prema ACCEPTAR.

   

  EXAMEN GENERAL DEL DISSENY.

            Mitjançant la llista desplegable de control de Zoom de la barra d'eines Estàndard podem modificar el grau d'ampliació del document. Es poden seleccionar algunes de les especificacions d'ampliació preestablides, o bé introduir un valor exacte.

            En canviar el grau d'ampliació es canvia tan sols la manera de presentació del document en pantalla, sense que es vegen afectats per res els tipus de lletra ni la longitud del document.

   

  Canvi del grau d'ampliació en la manera de disseny de pàgina.

  1.- En la llista desplegable de control de Zoom, teclejar el valor 40%.
  2.- Seleccione 'Tota la pàgina' en la llista desplegable Zoom.
  3.- Seleccione 'Ample de pàgina' en la llesta Zoom per a tornar a l'especificació anterior.

   

  CANVI DE L'AMPLÀRIA DE LES COLUMNES AMB LA REGLA.

            Per a aconseguir un format encara més ràpid, poden utilitzar-se els señaladores de columna existents en la regla per a ajustar l'amplària i l'espaiat entre columnes.

 • Si la secció actual està formatada en columnes d'igual amplària, pot arrossegar els señaladores de culumna per a canviar l'amplària de columnes individuals i també l'espai que existeix entre cada dues columnes.
 • Si la secció està formatada en columnes d'ample desigual, tan sols es podrà actuar sobre els señaladores per a modificar l'amplària.
 •  

   

  Canvi del grau d'ampliació en la manera de disseny d'impressió.

  1.- Col·locar el cursor en la primera columna de la secció 2.
  2.- Arrossegar en la regla el señalador de l'extrem esquerre de la columna fins a la marca de 7 cms. Ara s'ha d'augmentar l'espai entre els paràgrafs de la primera columna i la línia de separació.
  3.- Seleccione els paràgrafs de laª 1 columna i arrossegar el separador de sagnat dreta en la regla fins a alinear-ho amb l'extrem esquerre de señalador de columna.
  4.- Millore l'aspecte de les columnes seleccionant els dos últims paràgrafs de la secció 2 i prement en el botó JUSTIFICAR en la barra d'eines de format.