Com estalviar temps amb assistents i plantilles Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Com estalviar temps amb assistents i plantilles

 

Objectius:Word 2007 ha inclòs els assistents en les plantilles predefinides. Les plantilles predefinidias poden estar instal·lades en l'equip o bé poden descarregar-se des del servidor de Microsoft.

plantilles

Word inclou més de 30 plantilles instal·lades per a tipus de document com a cartes, faxos, informes, currículums i entrades de blog. Per a seleccionar-les, se segueix aquest procediment:

 1. Faça clic en el botó de Microsoft Office i, a continuació, faça clic en Nou .
 2. Faça clic en una de les miniatures per a veure la seua vista prèvia a la dreta.
 3. Per a crear un document o una nova plantilla, es prem el botó Crear .

 

Crear un document usant una plantilla predefinida. Creació d'una carta.

Tot el relatiu al format, informació de la configuració de la pàgina i fins i tot els estils, seran creats i aplicats de forma automàtica.

 1. Seleccione el Botó d'Office i seleccione de les plantilles instal·lades, la denominada "carta origen"
 2. Seleccionar Document a Crear nou (a baix a la dreta)
 3. Prémer el botó Crear.
 4. En obrir-se la carta apareixen camps entre claudàtors sobre els quals emplenarem la informació següent:

 

Remitent: 

Francisco Pérez

C/De la Rua, s/n

Telèfon: 999888777


Destinatari

Antonio Martínez

Director del Servei.

Telèfon: 111222333

 

Cos de la carta

Bon dia.

Espere li haja arribat correctament la informació que li vaig enviar la setmana passada.

Atentament,

 

Comiat

Francisco Pérez

Secretari del Servei

Departament de Microsoft

12-04-2010Aqueix document normalment es guardaria com a document. Però si la nostra intenció és de reutilitzar-ho per a enviar-ho a un altre destinatari haurà de guardar-ho com a plantilla amb el nom de "MiPlantilla".

En guardar el document com a plantilla...

Hem dit que les plantilles tenen el seu propi tipus d'arxiu, diferent de l'arxiu de document. Per tant, per a guardar un document com a plantilla, ha de seleccionar el tipus d'arxiu Plantilla de Word . A continuació, guarde-ho com una plantilla de confiança perquè siga fàcil de cercar i obrir. Aquests són els passos que ha de seguir:

 1.  Faça clic en el botó de Microsoft Office , trie Guardar com i, a continuació, faça clic en Plantilla de Word .
 2.  En el quadre de diàleg Guardar com , faça clic en Plantilles de confiança com a ubicació en la qual es va a guardar la plantilla.
 3.  A continuació, assigne un nom a la plantilla i faça clic a Guardar . Observe que, si ha configurat Windows de manera que es mostren les extensions d'arxiu, veurà l'extensió .dotx al final del nom d'arxiu. Aquesta extensió denota que es tracta del tipus d'arxiu de plantilla de Word 2007 (a diferència del tipus d'arxiu dels documents, l'extensió dels quals és .docx).

Importància de les plantilles de confiança     En situar la plantilla en Plantilles de confiança , s'indica a Word que és segur obrir-la fins i tot si la plantilla conté macros o un altre tipus de codi. Atès que les macros poden contenir codi malintencionat, Word està alerta a l'hora d'obrir-se documents amb macros. Si la configuració de seguretat del seu equip té el nivell recomanat, Word obrirà qualsevol arxiu de plantilla, però deshabilitarà les macros que conté. No obstant açò, en el cas de les plantilles situades en la carpeta Plantilles de confiança , Word no deshabilita les macros ja que dóna per descomptat que els arxius són segurs. Per tant, assegure's que els arxius que emmagatzeme en aquesta ubicació procedisquen d'un origen de confiança.

Si utilitza Windows Vista, observe que la carpeta en la qual va a guardar la plantilla es denomina Plantilles en comptes de Plantilles de confiança . No obstant açò, per a Word té el mateix significat que la carpeta Plantilles de confiança


Crear una plantilla fax personalitzada

 1. Òbriga el botó d'office.
 2. Seleccione nou i seleccione Fax d'equitat.
 3. Seleccione Plantilla a Crear nou.
 4. Modifique la informació de remitent amb les nostres dades.
 5. Guarde-la com "Mifax". Veurà com s'emmagatzema en "plantilles de confiança"Creació d'un nou document basat en una plantilla personalitzada      

 1. Òbriga el botó d'Office
 2. Prema nou document
 3. Seleccione Les meues Plantilles i seleccione la que hem creat (MiFax o MiPlantilla)
 4. Pose el destinatari o modifique a voluntat el document i grave-ho com a Document de word (no com a plantilla)
 5. Si sólamente vol modificar certes dades de la plantilla i conservar-ho com a plantilla, guarde-ho com a tal.

Creació d'un sobre

Es pot crear un sobre ràpidament, no obstant açò cal tenir en compte que en algunes plantilles Word insereix les dades del remitent en el lloc del destinatari.

 1. Seleccione Correspondència.
 2. Seleccionar Sobres.
 3. Llevar el contingut del remitent si aquest es visualitza ja que apareixerà en el lloc del destinatari.
 4. Posar el nom del destinatari i seleccionar "Agregar al document"


També es pot crear etiquetes (Correspondència -> Crear Etiquetes), si ben totes tenen el mateix text. Crear cartes i etiquetes amb diferentesdestinatarios es veurà en el tema de Combinar correspondència.