Saltar apartados

Condicions legals

L'aplicació Qüestionaris que va a utilitzar no ha d'usar-se per a arreplegar dades de caràcter personal. Si fóra imprescindible el seu ús, aquestes dades han de ser dels denominats bàsics (nom, data de naixement, domicili,%u2026) en cap cas dels denominats de nivell mitjà o alt (dades econòmiques, ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual.,%u2026) pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si s'arrepleguen dades de caràcter personal bàsics s'ha d'incloure la llegenda que s'indica a continuació de manera que els usuaris la puguen llegir de forma clara i preferent.

Les dades de caràcter personal que es recapten van a formar part del Fitxer de la Universitat d'Alacant.

El responsable del fitxer és el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades es podran exercitar davant la Gerència de la Universitat (o, si escau, indicar, un altre òrgan responsable directe del fitxer), mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Així mateix es responsabilitza vostè de l'esborrat de les dades arreplegades en aquest qüestionari quan deixen de ser necessaris para en fi que es van recaptar.

Recorde que les dades personals que arreplegue no poden ser cedits a cap altra unitat de la UA o empresa, administració o organisme.

En acceptar vostè aquest advertiment es responsabilitza de la correcta utilització de les dades arreplegades i que no es recapten dades de caràcter personal dels denominats mitjans o alts.

Qüestionaris


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464