Professorat extern: procediment per a crear un perfil en UA Cloud - Campus Virtual Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Professorat extern: procediment per a crear un perfil en UA Cloud - Campus Virtual

¿En quines situacions és necessari crear un perfil de professorat extern?

- accés a UACloud de professorat d'altres Universitats.
- ús de les eines docents per part de personal de la UA que no té perfil de PDI, però col·labora en alguna activitat docent (pràctiques, laboratoris...).

El procediment consta de tres passos:

1) La secretaria corresponent (centre, departament, institut, O. Permanent...) sol·licita la creació del perfil de professorat extern al Servei de Gestió Acadèmica (formulari de contacte amb el SGA).

Per a crear aqueix perfil és necessari que comunique les següents dades:

Amb aquestes dades es crea el perfil de professorat extern en la base de dades de gestió acadèmica.2) La secretaria responsable assigna la docència corresponent a cada professor/a (Universitas XXI).

Aquest pas no és un requisit indispensable quan es vol facilitar accés a RAPI.3) Una vegada complits els dos passos anteriors, se sol·licita al CAU l'activació del perfil del professorat extern mitjançant aquest formulari:

La sol·licitud sempre haurà d'anar acompanyada d'una proposta de compte de correu UA. Aquest compte de correu no es podrà canviar posteriorment, per la qual cosa és recomanable assegurar-se de les preferències del professorat.

És necessari també comunicar al CAU el correu electrònic personal del professor/a extern.

Alta de professorat extern

¿Qui pot ajudar al professorat extern amb els problemes d'accés a UA Cloud?

El CAU assumeix en aquest case la funció d'un departament quant a l'alta del professorat i la inserció del correu personal, però no li'l comunica directament al professorat extern.

El Departament o Institut corresponent informarà i assessorarà al professorat extern.

Formulari de contacte amb el CAU.