Dades necessàries per a accés al correu UA Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Dades necessàries per a accés al correu UA

Per a facilitar l'accés al correu de tot el personal i alumnes de la UA està disponible el servei Webmail . Una dels avantatges de webmail és la possibilitat de consultar el correu en tot moment en qualsevol ubicació des de qualsevol navegador.

Si no desitgeu utilitzar el servei Webmail i desitgeu accedir al vostre compte de correu electrònic de la UA mitjançant un altre programa ( Mozilla Thunderbird , Microsoft Outlook , Mail ...) heu de configurar prèviament el programa utilitzat . Les dades de configuració difereixen segons el col·lectiu al que pertangueu, tal com es mostra en les següents desplegables:

A. Dades de configuració del correu  per a l'ALUMNAT  
    (comptes del tipus @alu.ua.es)

 • Adreça de correu electrònic i clau d'accés: aquestes dues dades són comunicats a l'usuari després de la creació del seu compte.   
  En cas d'oblit de la clau d'accés, heu de sol·licitar una nova en la secretaria del centre on es realitzen els estudis. 

 • Servidor de correu d'entrada (POP/IMAP)  
  • Nom d'usuari: és l'adreça e-mail SENSE el sufix @alu.ua.es  
     Ex. Si l'adreça e-mail és jgg11@alu.ua.es, el nom d'usuari serà  jgg11  

  • Tipus de servidor  de correu entrant: Heu d'escollir entre POP3 i IMAP  . Si dubteu i no enteneu bé les seues implicacions, recomanem que seleccioneu IMAP i tingueu la precaució d'esborrar els missatges que no hi vaja necessitant para no sobrepassar la capacitat de la bústia. En qualsevol moment podeu comprovar la capacitat disponible de la vostra bústia en la pestanya "Carpetes" de  Webmail

  • Nom del Servidor de correu entrant (POP/IMAP)mail.alu.ua.es. 

  • Tipus de connexió xifrada: Heu d'aplicar la seguretat de connexió SSL, indicant els  ports estàndard, normalment assignats per defecte pels programes de correu: 995 per a POP, 993 per a IMAP. 

 

 • Servidor de correu sortint (SMTP)mail.alu.ua.es 
  • Nom d'usuari: és l'adreça e-mail, aquesta vegada AMB el sufix @alu.ua.es. Ex. Si l'adreça e-mail és jgg11@alu.ua.es, el nom d'usuari per a SMTP serà  jgg11@alu.ua.es  

  • Nom del servidor: mail.alu.ua.es 

  • Tipus de connexió xifrada: El nostre servidor de correu disposa de seguretat de connexió "StartTLS"  (la qual heu de marcar sempre que siga possible, com en el cas de  Mozilla Thunderbird )   Si  no teniu l'opció d'indicar "StartTLS  heu de marcar "TLS" si és possible (en Outlook, Android...) o "SSL" si no teniu l'opció dels anteriors (en Windows Live Mail, Apple Mail, Windows Phone 8...)   En qualsevol cas, sempre heu de seleccionar el  port 587  per al correu sortint.

B. Dades de configuració del correu  per al personal de la UA (PAS/PDI)  
    (comptes del tipus @ua.es)

 • Servidor de correu d'entrada (POP/IMAP)

  • Nom d'usuari: és l'adreça e-mail SENSE el sufix @ua.es 
    Ex. Si l'adreça e-mail és pedro.perez@ua.es,  el nom d'usuari per al correu entrant serà  pedro.perez 

  • Tipus de servidor de correu entrant: Heu d'escollir entre POP3 i IMAP. Si dubteu i no enteneu bé les seues implicacions, recomanem que seleccioneu IMAP i tingueu la precaució d'esborrar els missatges que no hi aneu necessitant para no sobrepassar la capacitat de la vostra bústia. En qualsevol moment podeu  comprovar la capacitat disponible de la vostra bústia  en la pestanya "Carpetes" de  Webmail

  • Nom del  Servidor de correu entrant (POP/IMAP):  mail.ua.es. 

  • Tipus de connexió xifrada:  Heu d'aplicar la  seguretat de connexió  SSL, indicant els  ports estàndard, normalment assignats per defecte pels programes de correu:  995 per a POP 993 per a IMAP 

 • Servidor de correu d'eixida (SMTP)

  • Nom d'usuari: és l'adreça e-mail, aquesta vegada AMB el sufix @ua.es.  
   Ex. Si l'adreça e-mail és   pedro.perez@ua.es,   el nom d'usuari per a SMTP serà pedro.perez@ua.es  

  • Nom del servidor: aitana.cpd.ua.es 

  • Tipus de connexió xifrada: El nostre servidor de correu disposa de seguretat de connexió "StartTLS"  (la qual heu de marcar sempre que siga possible, com en el cas de  Mozilla Thunderbird    
   Si no teniu l'opció d'indicar "StartTLSheu de marcar "TLS" si és possible (en Outlook, Android...) o "SSL" si no teniu l'opció dels anteriors (en Windows Live Mail, Apple Mail, Windows Phone 8...)  
   En qualsevol cas, sempre heu de seleccionar el  port 587 per al correu sortint.

 

 

Configuració del correu UA per als clients de correu més habituals

A continuació  detallem pas a pas  les accions necessàries per als clients de correu més habituals (premeu sobre el vostre programa de correu per a desplegar les instruccions):

1. Mozilla Thunderbird  

1.1. Afegir en Thunderbird el nostre compte com a alumnat de la UA (@alu.ua.es)

1. En el menú  «Eines»  seleccioneu l'opció «Configuració de compte»

NOTA:  Si no veu la barra de menú  ( Arxiu | Editar | Veure...|  Eines  |... )  premeu la tecla <ALT> del vostre teclat, a l'esquerra de la barra espaciadora.

 2. Desplegueu "Operacions sobre el compte" i seleccioneu "Afegir compte de correu..."

3. En la finestra "Configuració de compte de correu", introduïu el nom complet i la vostra adreça de correu de la UA. Premeu el botó "Continuar"

4. Seguidament, premeu el botó "Config. manual" (sense esperar l'intent de configuració automàtica)

5. Introduïsca les dades dels servidors d'entrada i eixida amb els seus respectius noms d'usuari, de forma similar a les següents imatges, segons desitgeu configurar el correu entrant com a IMAP o com a POP :

Si dubteu en escollir entre POP i IMAP i no enteneu bé les seues implicacions, recomanem que seleccioneu IMAP i tingueu la precaució d'anar esborrant els missatges que no hi aneu necessitant para no sobrepassar la capacitat de la vostra bústia. En qualsevol moment podeu comprovar la capacitat disponible de la vostra bústia en la pestanya "Carpetes" de Webmail .

5. a) Correu entrant com a IMAP

5. b) Correu entrant com a POP

6. Una vegada introduïts les dades indicades en cada cas, premeu sobre el botó "Fet" per a crear el nou compte. 

Si teniu problemes amb el funcionament del vostre compte, podeu seguir amb la secció 1.3 per a revisar la vostra configuració.

 

1.2. Afegir en Thunderbird el nostre compte com a personal de la UA (@ua.es)

1. En el menú  «Eines» seleccioneu «Configuració de compte»

NOTA:  Si no veu la barra de menú ( Arxiu | Editar | Veure...|  Eines  |... )   premeu la tecla < ALT> del vostre teclat, a l'esquerra de la barra espaciadora.

 2. Desplegueu "Operacions sobre el compte" i seleccioneu "Afegir compte de correu..."

3. En la finestra "Configuració de compte de correu", introduïu el vostre nom complet i la vostra adreça de correu de la UA. Premeu el botó "Continuar"

4. Seguidament, premeu el botó "Config. manual" (sense esperar l'intent de configuració automàtica)

5. Introduïu les dades dels servidors d'entrada i eixida amb els seus respectius noms d'usuari, de forma similar a les següents imatges, segons desitgeu configurar el correu entrant com a IMAP o com a POP :

Si dubteu en escollir entre POP i IMAP i no enteneu bé les seues implicacions, recomanem que seleccioneu IMAP i tingueu la precaució d'anar esborrant els missatges que no hi aneu necessitant para no sobrepassar la capacitat de la vostra bústia. En qualsevol moment podeu comprovar la capacitat disponible de la vostra bústia en la pestanya "Carpetes" de Webmail .

5. a) Correu entrant com a IMAP

5. b) Correu entrant com a POP

6. Una vegada introduïts les dades indicades en cada cas, premeu sobre el botó "Fet" per a crear el nou compte.

Si teniu problemes amb el funcionament del vostre compte, podeu seguir amb la secció 1.3 per a revisar la vostra configuració:

 

1.3. Comprovació de la correcta configuració del nostre correu UA en Thunderbird

Si teniu problemes amb el vostre compte de correu, podeu seguir els següents passos per a assegurar-vos que ho teniu configurat correctament i corregir el que siga necessari.

Les captures de pantalles mostren la configuració per a un compte de personal de la UA.
En cas de ser alumnat , simplement caldria realitzar les següents substitucions:
 · @ua.es: Serà @alu.ua.es
 · mail.ua.es: Serà mail.alu.ua.es
 · aitana.cpd.ua.es: Serà també mail.alu.ua.es en cas de ser alumnat

1. En el menú  «Eines»  seleccioneu  «Configuració de compte»

NOTA:  Si no veu la barra de menú  ( Arxiu | Editar | Veure...|  Eines  |... premeu la tecla <ALT> del vostre teclat, a l'esquerra de la barra espaciadora.

Thunderbird, configuració dels comptes

2. En el vostre correu de la UA, trieu  «Configuració del servidor»

 1. poseu com a  « Nom d'usuari »  el nom del vostre compte  SENSE el @ua.es    (o  @alu.ua.es  en cas de l'alumnat )
 2. En  « Seguretat de la connexió » seleccioneu   «SSL/TLS»
 3. Finalment, feu clic en «Acceptar»

  Com hi es mostra, el port pot variar segons la configuració del vostre correu per IMAP(993) o per POP3(995):

Thunderbird, IMAP

Thunderbird, POP
 

3. Després de configurar el servidor d'entrada, editeu i comproveu la configuració del servidor d'eixida (SMTP) :

2. Microsoft Outlook 2010 i 2013  

Les captures de pantalles mostren la configuració per a un compte de personal de la UA.
En cas de ser alumnat , simplement caldria realitzar les següents substitucions:
 · @ua.es: Serà @alu.ua.es
 · mail.ua.es: Serà mail.alu.ua.es
 · aitana.cpd.ua.es: Serà també mail.alu.ua.es en cas de ser alumnat

1. Seleccioneu el  menú  «Arxive» .

Outlook 2013 - Menú Arxive

2. Dins de la secció  « Informació » , desplegueu el botó  « Configuració del compte »  i prremeu sobre   « Configuració del compte... » .

Outlook 2013 - Configuració del compte

 

3. A continuació, premeu sobre el  botó "Nou..."  per a crear un nou compte.
(Si ja la teníeu creada i voleu comprovar-la, feu doble clic sobre el compte que voleu modificar i salteu al pas 6 )

4. En la finestra "Agregar compte", seleccioneu  "Configuració manual..." :

 

5. Seleccioneu  "POP o IMAP" :

6. Introduïu les vostres dades i els noms de servidor:

En crear-la per primera vegada, si dubteu en escollir entre POP i IMAP i no enteneu bé les seues implicacions, recomanem que seleccioneu IMAP i tingueu la precaució d'anar esborrant els missatges que no hi aneu necessitant para no sobrepassar la capacitat de la vostra bústia. En qualsevol moment podeu comprovar la capacitat disponible de la vostra bústia en la pestanya "Carpetes" de Webmail .

7. Una vegada introduït les dades, premeu sobre el botó  "Més configuracions..." , per a procedir a configurar les pestanyes "  Servidor d'eixida  " i " Avançades  " com es mostra en les següents imatges.

8. Seleccioneu ara la pestanya  «Avançades»  i

 • 9.a) Si ho teniu configurat com a POP , marqueu l'opció  «Aquest servidor precisa una connexió xifrada (SSL)»  i premeu a  «Acceptar»  (El port per a POP és el  995 ).

Outlook 2013 - SSL en POP

 • 9.b) Si ho teniu configurat com a IMAP , a  « Usar el següent tipus de connexió xifrada »  seleccioneu l'opció  «SSL»  i premeu a  «Acceptar»  (El port per a IMAP és el  993 ).

Outlook 2013 - SSL en IMAP

Premeu a  «Acceptar»  i a  «Finalitzar» .

3. Windows (Live) Mail  

Les captures de pantalles mostren la configuració per a un compte de personal de la UA.
En cas de ser alumnat , simplement caldria realitzar les següents substitucions:
 · @ua.es: Serà @alu.ua.es
 · mail.ua.es: Serà mail.alu.ua.es
 · aitana.cpd.ua.es: Serà també mail.alu.ua.es en cas de ser alumnat

1.a) Si es tracta  de Windows Live Mail , accediu a la configuració del compte des de la pestanya  «Expliques» , en el botó  «Propietats» .

configuracion ssl Windows live Mail - Expliques - Propietats

 

1.b) Si per contra es tracta  de Windows Mail , en el menú  «Eines»  seleccioneu  «Comptes» .

configuracion ssl Windows Mail 1

2. Premeu sobre el botó "Agregar..."

3. I introduïu les dades:

4. Encara heu d'indicar l'usuari per al servidor sortint  (que serà amb l'@ua.es o l'@alu.ua.es), per al que heu d'entrar en les Propietats d'aquest:

Com en el primer pas...

 • Si es tracta  de Windows Live Mail , accediu a la configuració del compte des de la pestanya  «Expliques» , en el botó  «Propietats» .
 • Si per contra es tracta  de Windows Mail , en el menú  «Eines»  seleccioneu  «Comptes» .

5. Una vegada en la(les) vostre(s) compte(s), seleccioneu el vostre compte de correu de la universitat i cliqueu sobre  «Propietats»

configuracion ssl Windows Mail 2

6. Heu d'assegurar-vos que estiga marcada l'opció "El meu servidor requereix autenticació" i , a continuació, premeu sobre el  botó "Configuració..."

Configuració amb autenticació en windows mail (1)

7. Ara indiqueu que s'ha d'iniciar sessió usant el Nom de compta amb el vostre usuari complet ( AMB @ua.es, o amb @alu.ua. és en cas de l'alumnat):

8. Finalment, en la pestanya "Opcions avançades", podeu comprovar que hi han quedat correctament configurats els servidors i ports.

Configuració amb autenticació en windows mail (3)

4. Apple Mail  icona correu Mail

4.1. Afegir en Apple Mail el nostre compte de la UA

1. En el menú  «Mail»  seleccioneu  «Preferències...» .

2. Una vegada heu accedit a "Preferències...", premeu sobre el  botó "+"  situat en la part inferior.

3. Seleccioneu "Afegir un altre compte de correu..."

4. Indiqueu el nom real, la vostra adreça de correu i contrasenya i premeu "Continuar".

5. Empleneu els camps de servidor entrant i premeu "Següent".

Ha d' escollir entre POP i IMAP . Si dubteu i no enteneu bé les seues implicacions, recomanem que seleccioneu IMAP i tingueu la precaució d'anar esborrant els missatges que no hi aneu necessitant para no sobrepassar la capacitat de la vostra bústia. En qualsevol moment podeu comprovar la capacitat disponible de la vostra bústia en la pestanya "Carpetes" de Webmail .

6. Empleneu els camps de servidor sortint i premeu "Crear":

 

4.2. Comprovació de la correcta configuració del correu UA en Apple Mail

1. En el menú  «Mail»  seleccioneu  «Preferències...» .

2.Seleccioneu el vostre compte de correu de la UA i comproveu les dades de configuració.
Recordeu comprovar també el servidor SMTP, editant-ho com es descriu al final de la imatge:

3. Reviseu la configuració del servidor SMTP i premeu a "Acceptar"

5. iOS (iPhone, iPad)  

5.1. Afegir el nostre compte de la UA en iOS

 1. Seleccioneu "Ajustaments"
 2. Premeu en  "Correu, Contactes, Calendaris" 
 3. Premeu a  "Afegir compte" 
 4. Hi en mostrarà diversos tipus de compte a triar, premeu en  "Un altre" 

 5. Premeu a  "Afegir compte de correu" 
 6. Poseu les vostres dades de correu:
  • Nom serà com veurà el remitent els destinataris dels vostres correus.
  • en  Correu  poseu la vostra adreça completa de correu  (que serà del tipus  @alu.ua.es  en el cas de ser alumnat i  @ua.es  en el cas de personal de la universitat).
  • Contrasenya  : És la mateixa que per a UACloud - Campus Virtual, Webmail...
  • Descripció  : Com desitgeu vore identificada aquest compte (si teniu diverses configurades...)

  I després d'introduir les dades, premeu en "Següent" 

 7. Seleccioneu la fitxa  "IMAP"  i introduïu les dades de l'apartat  Servidor de correu entrant :
  Recordeu que per a aquest servidor el nom d'usuari heu d'indicar-ho SENSE el sufix  @ua.es  (o SENSE  @alu.ua.es )


 8. A continuació, indiqueu les dades del  Servidor de correu sortint :
  Recordeu que per a aquest servidor el nom d'usuari heu d'indicar-ho AMB el sufix  @ua.es  (o AMB @alu.ua.es )
 9. Finalment, premeu  "Guardar"  en la següent pantalla: 

 

 

5.2. Comprovació de la correcta configuració del correu UA en iOS

 1. Accediu a  "Ajustos" : 
 2. Premeu en  "Correu, Contactes, Calendaris" 
 3. Premeu sobre el compte de la UA.
 4. Comproveu el correu i servidor de correu entrant.
  Una vegada comprovat, premeu sobre el servidor sortint per a hi comprovar-ho també.

 5. Premeu sobre el servidor de la UA per a editar la seua configuració.
 6. Comproveu les dades del servidor d'eixida (SMTP):

6. Windows Phone 8  

 1. En  Inici , a l'esquerra fins a la llista d'aplicacions , premeu en  " Configuració"   ) i, a continuació, en  " Correu i comptes" 
        

 2. Premeu a "Agregar un compte" >> " Avançat"  >> "Correu d'Internet" 
             

 3. Introduïu les dades de forma similar a la següent. Observeu que al final heu de prémer sobre  "configuració avançada" (encara no a "iniciar sessió): 
    

 4. Punxeu en el botó  "Configuració avançada"  i marqueu les opcions "  Requerir SSL per a correu entrant  " i "  Requerir SSL per a correu sortint  ". Ja podeu prémer sobre  "Iniciar sessió" 
 5. Finalment, heu de confiar en el certificat, prement sobre  "continuar" 

7. Android  

1. Seleccioneu l'aplicació " Correu " i introduïu la adreça de correu electrònic de la UA (completa, és a dir, amb @ua.es si és de personal de la UA o @alu.ua.es si és d'alumne) i la contrasenya.

Per a personal (PAS y PDI):

Per a alumnat:

2. Seleccioneu tipus de compte IMAP

3. En " Ajustos del servidor entrant " heu d'indicar:

 • Nom d'usuari: és la pròpia adreça de correu electrònic sense @ua.es ni @alu.ua.es  .
 • Contrasenya: és la pròpia contrasenya d'accés a Webmail i UACloud - Campus Virtual.
 • Servidor IMAP: mail.ua.es si és personal o mail.alu.ua.es si és alumnat. 
 • Port: 993
 • Tipus de seguretat: SSL 

  Per a personal (PAS i PDI):

  Per a alumnat:

 

4. En " Ajustos del servidor sortint " heu d'indicar:

 • Nom d'usuari: és la pròpia adreça de correu electrònic amb @ua.es   (si és compte de personal de la UA) o @alu.ua.es   (si és compte d'alumnat).
 • Contrasenya: és la pròpia contrasenya d'accés a Webmail i UA Cloud - Campus Virtual.
 • Servidor IMAP: aitana.cpd.ua.es   si és personal o mail.alu.ua.es si és alumnat. 
 • Port: 587
 • Tipus de seguretat: TLS ( StartTLS si s'ofereix l'opció)

  Per a personal (PAS i PDI):

  Per a alumnat:

Les pantalles poden canviar depenent de la versió d'Android, de la marca del mòbil o de l'aplicació que s'utilitze.


 

 

 

Procolos POP i IMAP

Per a configurar el compte de correu heu de decidir què protocol de correu entrant hi utilitzar. Les opcions són POP3 o IMAP , cadascun amb els seus avantatges i inconvenients:

IMAP

Tant els missatges com les carpetes es mantenen en el servidor , amb el que heu d'estar connectats per a treballar amb el correu.

Açò, que pot semblar un inconvenient, és molt útil per a connectar-se des d'ordinadors compartits, ja que els missatges no poden ser llegits per terceres persones, al no quedar-se en el PC.

A més podreu accedir sempre a la totalitat dels vostres missatges , ja que en romandran en la vostra bústia del servidor de la universitat mentre no els elimineu.

En usar IMAP, cal tenir la precaució d'anar esborrant-los de tant en tant per a no sobrepassar el límit de capacitat de la vostra bústia. Sempre podreu comprovar la capacitat disponible de la vostra bústia en la pestanya "Carpetes" de Webmail .

 

POP3

L'avantatge principal que té aquest protocol és que carpetes, missatges, etc. es guarden en el vostre ordinador , amb el que vos permet llegir el correu rebut sense estar connectats a la xarxa.

A més, en llegir els missatges i baixar-los al vostre ordinador, allibereu espai en la vostra bústia del servidor, amb la qual cosa teniu menys probabilitats que per distracció arribe a omplir-se la bústia i no pugueu rebre més missatges .

És el més estès (pràcticament tots els programes de correu ho suporten) i és l'ideal per a connectar-vos sempre des d'un mateix ordinador .

En usar POP3, cal tenir clar que els missatges es descarreguen en el propi dispositiu, amb el que ocuparan espai en el vostre equip i deixaran d'estar disponibles en connectar-vos des d'un altre . Cal tenir ESPECIAL CURA EN DISPOSITIUS MÒBILS.

En certs programes -com Thunderbird - es pot establir que es mantinguen també en el servidor durant un nombre de dies concret. D'aquesta forma seguiran en el servidor durant aqueix temps (podent-se accedir encara a ells des d'altres equips). Transcorregut el temps determinat, s'eliminaran del servidor i ja només estaran disponibles en el dispositiu o dispositius en què s'hagen descarregat .

 

Més Informació

Bústia de correu

El correu de cada usuari es dipositarà en la seua bústia personal assignada en el servidor de la UA, i romandrà allí fins que l'usuari ho elimine o -en cas de tenir un programa de correu configurat per a utilitzar POP3- quan ho consulte i siga mogut automàticament al seu ordinador personal.

La grandària màxima del missatge per a qualsevol compte de la UA és de 25Mb. A més ha de tenir-se en compte que, per exemple, un fitxer binari de 12Mb podria arribar a ocupar els 25Mb una vegada recodificado i adjuntat al missatge. 
Per a enviar arxius de gran grandària es pot utilitzar el servei de consigna que integra Webmail.

Podeu comprovar la capacitat disponible de la vostra bústia en la pestanya "Carpetes" de Webmail .

 

Enllaços d'interès