Suport i Assistència Tècnica Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Suport i Assistència Tècnica

El Servei d'Informàtica, quan els seus mitjans tècnics i humans ho fan possible, proporciona assistència tècnica en l'àrea de microinformática i estacions de treball.

1. REALITZAR un part de Sol·licitud d'Assistència Tècnica (Programari o Maquinari)

Per a agilitar la seua resolució, us demanem que empleneu degudament el  FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (PROGRAMARI I MAQUINARI) , emplenant totes les dades que en el mateix figuren.

En Descripció detallada del problema   indiqueu el missatge d'error, símptomes, forma de repetir el problema, freqüència, etc.

En Tipus: Programari/Maquinari , si és possible indiqueu a quina àrea pertany el problema. Com a regla general: 

CONSIDERACIONS:
El servei de manteniment s'ofereix per a aquells ordinadors i impressores que esten donats d'alta en el parc informàtic de la universitat.

Del manteniment maquinari estan exclosos els portàtils, servidors, tablets, dispositius mòbils, impressores multifunció, escàners, ratolins, equips amb una antiguitat major de 7 anys
, així com plotters, bateries de CD-ROM, ordinadors industrials.

Mantenir el seu equip  únicament  amb  la configuració programari recomanada pel S.I.  ens permetrà optimitzar i agilitar l'assistència tècnica prestada.

Més Informació sobre el manteniment maquinari segons l'estat del seu equip

En el manteniment de maquinari solen donar-se algunes situacions confuses segons l'estat de l'equip:

  • Si l'equip està en garantia:
    L'operador de manteniment pot ajudar in situ a gestionar la petició de reparació a l'empresa oportuna siga el més correcta i completa possible (per exemple, recopilant amb més criteri les dades essencials: nombre de sèrie, característiques tècniques, pre-diagnòstic del problema, etc). En aquest cas l'operador assessora. En cap cas l'operador pot tocar l'equip ja que es perdria la garantia. Amb la finalitat d'agilitar aquest tràmit és essencial tenir perfectament localitzades les factures de tots els equips que s'hagen adquirit.
  • Si ha vençut la garantia de l'equip, però aquest té menys de 7 anys:
    L'empresa externa amb la qual tenim contractat el manteniment de maquinari ha de fer-se càrrec de la reparació, sempre que l'equip estiga contemplat dins de la contracta, en la qual es troben estipulades les excepcions considerades comentades (s'exclouen ordinadors personals inferiors a Pentium IV, així com servidors, portàtils, impressores multifunció, traçadors, escáneres, bateries de CD-ROM, ordinadors industrials així com tots els ratolins amb independència de la màquina a la qual estiguen connectats)
  • Si l'equip té més de 7 anys:
    Com a norma general, aquests equips no entren en manteniment

En el nostre blog incloem més informacion, aclariments i recomanacions sobre manteniment de maquinari.

 

 

2. SEGUIMENT dels parts realitzats i comunicació amb els tècnics:

La gestió dels parts s'ha integrat en l'aplicació "Sol·licituds UA" d'UACloud (accessible des del Centre de notificacions i des de les Notificacions pendents ).

  

En qualsevol moment es pot  consultar l'estat  del part o afegir observacions addicionals,i fins i tot  comunicar-se per missatge amb els tècnics  assignats. 

En els manuals d'UACloud  s'inclou l' ajuda de l'aplicació 'Sol·licituds UA' .  

 

 

ALTRES SOL·LICITUDS I INFORMACIÓ RELACIONADA

Suport i assistència tècnica de Programari o Maquinari

Xarxes i comunicacions
Reciclatge d'equips
Aplicacions de Gestió

En  el Centre d'Assistència a l'Usuari (CAU) del Servei d'Informàtica disposeu d'un llistat més complet de sol·licituds, guies i documentació.

 

PROGRAMARI RECOMANAT per a equips en la UA

Mantenir el seu equip únicament amb la configuració programari recomanada pel SI ens permetrà optimitzar i agilitar l'assistència tècnica prestada.

El Servei d'informàtica ha recopilat el programari recomanat per als equips de treball, considerant programes fiables i evitant uns altres més problemàtics (amb incompatibilitats detectades, més inestables i amb majors dificultats en el seu manteniment)

Programari bàsic:
Programari addicional (només si teniu necessitats específiques)

 

 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA REMOTA

Aquest tipus d'assistència no sempre és possible i depèn, entre altres coses, del tipus de problema a solucionar.

L'accés a l' assistència mitjançant control remot  serà possible una vegada un tècnic del Servei d'Informàtica li indique el codi de sessió necessari. Una vegada obtingut aquest codi, ha d'introduir-ho en la web http://soporte.cpd.ua.es/