WEBMAIL

Entorn - Redacta

Hi ha tres vies d'accés a webmail:

 • En la pàgina principal d'UACloud. En la banda blava de la pàgina situada en la zona superior s'ha inclòs la icona de webmail. L'accés serà directe, sense demanar credencials, perquè ja ens hem identificat en UACloud.
 • En l'app Correu d'UACloud. Tampoc serà necessari introduir-hi les credencials.
 • A través d'enllaços en diferents pàgines de la web de la UA. Només haurem d'identificar-nos si en aquest moment no tenim oberta una sessió d'UACloud.

 

Aquest és la icona d'accés en la pàgina principal d'UACloud

 

 

En l'app Correu es facilita un altre accés a Webmail.

 

 

RoundCube és un client de correu web de codi obert. En la UA serà el nou entorn per a webmail.

 

Amb aquesta nova versió de webmail canvia també el servei de Consigna que es troba en UACloud dins de l'app de Correu..

 

 

Des de Correu  >> Enviament per consigna tenim accés al servei FileSender.

«FileSender és un servei via web que permet intercanviar fitxers de gran grandària, que no poden enviar-se com a adjunts al correu electrònic. Està accessible per al seu ús complet a tots els usuaris de la Comunitat RedIRIS. L'únic requeriment és que la institució estiga integrada en el servei de federació d'identitats de RedIRIS, SIR. Però FileSender permet enviar invitacions a usuaris externs que no tinguen SIR, per la qual cosa qualsevol persona persona podra usar-ho si vostè le envia una invitació.»

 Accés a Filesender http://filesender.rediris.es

«Característiques

 • Permet transferir un o diversos fitxers de fins a 100GB
 • Eliminacion automàtica dels fitxers compartits al cap de 30 dies
 • Permet enviar invitacions a usuaris externs perquè ells puguen enviar-li a vostè fitxers pesats
 • Panell d'usuaris per a control de transferències i invitacions
 • Informes de transferència i descàrrega del fitxer. Inclou auditoria de les traces.
 • Permet  múltiples  destinataris,  fins a 100     adreces  de correu,    en  un  únic  enviament
 • Permet  establir  “caducitat”  als     arxius  enviats,  així com    a les     “invitacions"  a usuaris externs. Màxim de 30 dies.
 • Confidencialitat de la informació garantida en el núvol de RedIRIS»

 

 

A la cantonada inferior esquerra de webmail apareix l'indicador de “Ús de disc”. Indica l'espai ocupat en termes absoluts i percentuals.

 

 1. Redacta
 2. Opcions i adjunts
 3. Confirmació de rebut >> Activa

En activar aquesta opció se sol·licita al destinatari que envie un justificant de recepció. L'acusament serà enviat si el destinatari el confirma.

També pot activar-se aquesta opció per a tots els missatges:

 1. Configuració
 2. Preferències
 3. Composició de missatges
 4. Sempre sol·licitar confirmació de rebut >> Activar
 5. Guardar
 1. Redactar
 2. Guardar

El missatge guardat com a esborrador pot ser editat posteriorment

 1. Correu
 2. Esborranys
 3. Editar

 1. Redactar
 2. Respostes
 3. Inserir una resposta

Des d'aquesta pantalla també és possible crear una nova resposta.

On es creen plantilles per a respondre ràpidament?

 1. Configuració
 2. Respostes
 3. Crear >> Nom + Text de resposta (redactar la resposta predefinida)
 4. Guardar

Correu

 

Els casos més freqüents responen a aquestes situacions:

 1. El compte de correu ha sigut redirigit. Revisa la configuració del compte.
 2. No hi ha espai disponible en la bústia i en conseqüència no es poden rebre els missatges.
 3. S'han habilitat filtres.

 

 1. Correu
 2. Carpeta >> Seleccionar missatge
 3. Reexpedir >> Reexpedir com a adjunt

El missatge original es copia com a arxiu adjunt a la reexpedició. Així es preserva el missatge amb tot el seu format i els arxius adjunts i no permet que s'altere res.

Per a realitzar una anàlisi tècnica de determinats problemes és essencial reexpedir el missatge al Servei d'Informàtica, però com a arxiu adjunt.

 

 1. Correu
 2. Carpeta >> Seleccionar una carpeta específica (posteriorment pot modificar-se l'àmbit de la cerca)
 3. Cercar >> Terme cercat
 4. Desplegar les opcions de cerca
 5. Campos de cerca / Tipus / Data / Àmbit >> Seleccionar quan siga necessari
 6. Cercar

 

Tipus: Tots / No llegit / Ressaltat / Sense contestar / Eliminat / No eliminat / Amb adjunt / Prioritat?

Data: Més recent/més antic que una setmana/mes/any

Àmbit: Carpeta actual / Aquesta i subcarpetas / Totes les carpetes

L'opció més senzilla és obrir sessions de UACloud en navegadors diferents.ç

Si vols utilitzar el mateix navegador, partint de la manera de navegació normal, pots obrir una finestra per a navegar en manera privada o incògnita (aquesta opció no serà possible si parts d'una finestra privada o d'incògnit).

Firefox: Arxiv/Menú >> Nova finestra privada (Ctrl + Mayús + P)
Chrome: Arxiu/Controls >> Nova finestra d'incògnit (Ctrl + Mayús + N)

 1. Correu
 2. Carpeta >> Triar una carpeta
 3. Seleccionar >> Es desplega un menú
 4. Selecció >> S'activen les caselles per a seleccionar els missatges

 

 

 

 

Contactes

Cal preparar prèviament el fitxer de contactes. Roundcube permet importar arxius amb format vCard o CSV.

 1. Contactes
 2. Barra d'eines superior > Importar
 3. Assistent d'importació (emergent)
 4. Importar des d'arxiu >> Seleccionar fitxer
 5. Importar

 

 

Cura amb l'opció “Reemplaçar tota la llista de contactes”. Permet eliminar tots els contactes de la llibreta d'adreces seleccionada. No es pot desfer.

Exportació de contactes en el client de correu Thunderbird

 1. Eines
 2. Llibreta d'adreces (emergent)
 3. Eines
 4. Exportar
 5. Tipus de document >> Separat per comes (CSV) o vCard
 6. Guardar

 

 1. Contactes
 2. Grups
 3. Opcions de grups de contactes de l'agenda
 4. Afegir grup
 5. Nomenar grup
 6. Guardar

 

 

 

Configuració

 1. Configuració
 2. Preferències
 3. Interfície d'usuari
 4. Opcions principals
 5. Idioma >> Català

 1. Configuració
 2. Preferències
 3. Interfície de l'usuari
 4. Aparença de la interfície >> Per defecte està activada la plantilla “Elastic” >> Seleccionar una altra
 5. Guardar

 1. Configuració
 2. Carpetes
 3. Crear
 4. Nom de carpeta
 5. Guardar

Es pot moure una carpeta dins d'una altra simplement arrossegant-la. El programa ens demanarà confirmació: Està segur que vol moure aquesta carpeta?

No obstant això, no es pot fer el contrari simplement arrossegant una carpeta fora d'una altra.

Sempre que seleccionem una carpeta tenim l'opció de canviar la ubicació:

 1. Configuració
 2. Carpetes >> Seleccionar una carpeta
 3. Ubicació
 4. Carpeta arrel >> Seleccionar
  • Seleccionant --- (directori arrel) la carpeta pansa al primer nivell (s'extrau de la carpeta on estava)
  • Seleccionant una carpeta de les existents, passa a estar dins d'aquesta

 1. Configuració
 2. Identitats
 3. Signatura >> Compondre la signatura (admet imatges)
 4. Guardar

La visualització correcta de la signatura pot requerir que s'active “Redactar missatges HTML”:

Configuració >> Preferències >> Composició de missatges >> Opcions principals >> Redactar missatges HTML

 1. Configuració
 2. Preferències
 3. Composició de missatges
 4. Opcions de signatura
 5. Afegir signatura automàticament >> Sempre / Mai / Solament nou missatge / Respostes i reexpedicions solament

 1. Configuració
 2. Respostes
 3. Crear >> Nom + Text de resposta (redactar la resposta predefinida)
 4. Guardar

 1. Configuració
 2. Filtres
 3. Crear >> Nom del filtre + Activar
 4. Regles >> Definir camp d'aplicació i criteri
 5. Accions >> Moure/redirigir/eliminar?
 6. Guardar >> Filtre guardat correctament

En aquest exemple la Regla estableix que els missatges que el seu remitent siga formacion@ua.es es moguen a una carpeta específica anomenada FORPAS.

 

 

Un filtre pot sumar diverses regles i accions. Exemple: Es crearà un filtre anomenat “SI-Assumptes importants”.

Els missatges remesos des de qualsevol (Àmbit) d'aquests tres remitents de correu: direccion.si@ua.es, servei.informatica@ua.es i vr.tdigital@ua.es,  seran moguts automàticament a una carpeta anomenada “SERVEI-INFORMÀTICA”.

 

 1. Configuració
 2. Avís d'absència
 3. Missatge de resposta >> Assumpte + Cos (redactar el missatge)
 4. Estat >> Activar o desactivar
 5. Guardar

 1. Configuració
 2. Reenviament
 3. Redirigeix a usuari@domini.com. >>
 4. Estat >> Activat
 5. Guarda