Incidència en Moodle 20 gener

Durant el matí d'ahir, 20 de gener, un dels nodes dels servidors de la Universitat va patir una avaria de hardware que va afectar Moodle UA. Algunes proves d'avaluació que estaven en marxa no van poder acabar-se i altres no van poder iniciar-se fins que, cap a les 13 hores, els sistemes es van estabilitzar gràcies al treball dels tècnics.

Al llarg de hui, el Servei d'Informàtica es posarà en contacte amb el professorat afectat per la incidència per a analitzar les solucions en cada cas particular.

Actualment estem a l'espera de la substitució de peces pel servei tècnic. Mentrestant, com a solució provisional, s'ha previst una redistribució de serveis entre la resta de nodes. En qualsevol cas, la Universitat ha previst la franja dels dissabtes per a possibles repeticions de proves d'avaluació davant d'aquest tipus de contratemps, com ja es va fer en les convocatòries C3 i C4 del curs 2019-20.

El Servei d'Informàtica és conscient del trasbals que implica aquest tipus d'incidències i demana disculpes tant a l'alumnat com al professorat. Igual que en les últimes convocatòries amb avaluació en línia, l'equip continua treballant perquè totes les proves puguen fer-se amb les màximes garanties i els esforços d'alumnat i professorat puguen centrar-se exclusivament en els aspectes acadèmics.